Gördüğünü anlattı

Bilemezdi yola çıktığında

Ardına bıraktığı sözlerin

Kimi nasıl etkilediğini

Ardına baktığında .

Bir tutam hüzün kalmıştı

Üç kişiydiler yola çıktıklarında

Biri hüzün

Bakışlar

Diğeri hoyrat

Kalem

Sonuncusu

Aşk…

Görünen ile bilinen bugün sofrada

Kadehi birbirlerine kaldırdı